Jente født 2003– tvist om ansvar for skadens størrelse

Fødselsskade – tvist om ansvar for skadens størrelse. Skadeansvar 20 % fastsatt av Pasientskadenemnda

Saken påstevnet til tingretten med krav om ansvar for hele skaden. Medhold i fullt ansvar for hele skaden etter ny rettsoppnevnt sakkyndig vurdering. Erstatningsutmåling pågår (sak nr. 24012).

0
Feed