Pasientskade etter bruddbehandling – 6 års kamp ga til slutt rett til erstatning

En Oslo-kvinne meldte krav om erstatning til NPE i 2012 med anførsel om feil ved operasjon av brudd i kneet i 2010

NPE avslo erstatningskravet. Etter 2 år kom erstatningssøker i kontakt med en spesialist som stilte spørsmål ved avslaget, og som mente operasjonen ikke var korrekt utført. Saken ble begjært gjenopptatt, men begjæringen ble avslått. Vi tok ut søksmål mot Norsk pasientskadeerstatning, og Norsk pasientskadeerstatning gjenopptok saken, men avslo kravet på nytt. Vedtaket ble påklaget til Pasientskadenemnda, som etter to år stadfestet vedtaket fra NPE. Det ble tatt ut søksmål for tingretten og begjært rettsoppnevnt sakkyndig. Den rettsoppnevnte sakkyndige spesialisten i ortopedisk kirurgi konkluderte med at operasjonen av bruddskadene og oppfølgingen ikke var i samsvar med god medisinsk praksis. Etter nærmere 6 års kamp valgte Staten ved Pasientskadenemnda å erkjenne ansvar for skadene, og pasienten kan nå endelig få sin rettmessige erstatning.»

 

Vår referanse 2006 – advokat og partner Lars Kjønniksen

0
Feed