Fødselsskade – medhold i Borgarting lagmannsrett

Saken er avsluttet med erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning på kr. 9,7 mill. Mor var førstegangsfødende med normalt svangerskap.

lagt inn 10. des. 2015, 20:04 av Thomas Roander   [ oppdatert 10. des. 2015, 20:04 ]

 

Hun innkom fødeavdelingen om morgenen to uker før termin med vannavgang. I løpet av dagen får hun en modningspille som skulle følges opp med ny modningspille om kvelden. Sykehuset valgte å vente med å gi henne modningspille 2 på kvelden, og hun ble liggende gjennom natten uten særlig fremgang i fødselen. Neste formiddag ble det gitt riestimulerende for å få fremgang i fødselen. Ved 14-tiden viste CTG lite variabilitet. Kl. 16.20 hadde fødselen stoppet opp og på grunn av truende asfyksi (surstoffmangel) ble barnet forløst med keisersnitt. Barnet var slapt og blekt og måtte bagges. Gutten har en betydelig hjerneskade, nedsatt syn og nedsatt psykomotorisk utvikling. Han har fått diagnosen cerebral parese, spastisk tetraplegi. Skaden tilsvarer 100 % varig medisinsk invaliditet med pleie- og hjelpebehov livet ut. Ansvar ble avvist i Norsk pasientskadeerstatning, Pasientskadenemnda og i tingretten begrunnet i at tradisjonelle kriterier for fødselsasfyksi ikke var oppfylt. Saken førte frem i lagmannsretten da retten fant det bevist at det var svikt i fødselsovervåkningen og at det var årsakssammenheng mellom svikt og skade

(sak 00211)

0
Feed