Komplekst regionalt smertesyndrom etter feilbehandling av bruddskade kne

En kvinne i 30-årene har etter søksmål mot Staten ved Pasientskadenemnda endelig fått medhold i at hun ble påført nerveskade og komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) etter feilbehandling av bruddskade.

Kvinnen falt under skikjøring og pådro seg et brudd i kneet. Bruddet var komplisert og ble primært behandlet og fulgt opp av lokalt sykehus, før hun ble henvist videre til universitetssykehus. Som følge av feilbehandlingen måtte hun gjennomgå en rekke inngrep. NPE sine rådgivende spesialister i ortopedisk kirurgi la til grunn at bruddbehandlingen ikke var adekvat, men konkluderte likevel med at nerveskaden og den alvorlige smertetilstanden skyldtes selve bruddet og ikke feilbehandlingen. Nemnda stadfestet vedtaket fra NPE, og saken ble bragt inn for tingretten. For tingretten ble det oppnevnt to rettsoppnevnte spesialister i hhv. nevrologi og anestesiologi/smertebehandling. Begge de to rettsoppnevnte spesialistene konkluderte med at både nerveskaden og utviklingen av komplekst regionalt smertesyndrom med behov for amputasjon av benet skyldtes feilbehandlingen, og ikke selve bruddskaden. Med bakgrunn i disse vurderingene erkjente Staten ved Pasientskadenemnda ansvar for nerveskaden og tilhørende smertesyndrom. Pasienten vil nå være berettiget en betydelig erstatning.

 

Vår sak 1559

Advokat Lars Kjønniksen

0
Feed