Alvorlige komplikasjoner etter fjerning av skjoldbruskkjertel. Pasienten vant saken

Saken gjaldt en kvinne på 50 år som over tid var plaget av høyt stoffskifte. Hun fikk derfor operativt fjernet skjoldbruskkjertelen på sykehus i april 2019. Etter operasjonen fikk pasienten alvorlige bivirkninger, herunder opphevet hormonproduksjon som medførte kramper og  kronisk hodepine. Pasienten måtte over på livsvarig medisinering og hun ble sosialt isolert. Pasienten sendte deretter inn skademelding til NPE, med krav om erstatning.

NPE og Pasientskadenemnda mente pasienten hadde fått korrekt medisinskfaglig behandling på sykehuset, og at det ikke forelå noen svikt. Hennes erstatningskrav ble derfor avslått. Pasienten tok deretter ut stevning ved Vestre innlandet tingrett.

 

Retten oppnevnte to sakkyndige endokrinologer, som begge kom til at pasienten skulle vært tilbudt jodbehandling som et alternativ til kirurgi. Dette var særlig aktuelt fordi pasienten tidligere hadde gjennomført en gastric bypass operasjon, som medførte redusert kalsiumopptak fra tarmen. Bevisføringen viste at sykehuset ikke på noe tidspunkt hadde tilbudt pasienten jodbehandling, som hadde vært en mer hensiktsmessig og  skånsom behandlingsform. Dersom kvinnen hadde fått jodbehandling, hadde hun ikke blitt skadet.

 

Retten kom etter dette til at det forelå informasjonssvikt fra sykehusets side og at kvinnen hadde krav på erstatning for de skader hun var påført. Hun ble også tilkjent fulle saksomkostninger.

 

Dommen er rettskraftig.

 

Saken ble ført av advokat Espen Seeberg

 

Les mer på pasientskade.

0
Feed