Påkjørt av lastebil, stor fare for å miste beinet

Fornærmede/skadelidte ble påkjørt av en lastebil. Sjåføren glemte å sjekke blindsonen, hvor syklisten befant seg. Skadelidte pådro seg store knusningsskader og sto i fare for å miste det ene beinet. Etter et langt sykdomsforløp og  en rekke operasjoner, klarte man å redde beinet. Gangfunksjonen ble imidlertid betydelig svekket. Advokatfirmaet bisto med å fremme krav om oppreisningserstatning i straffesaken mot lastebilsjåføren for både tingrett og lagmannsrett.

Saken ble prosedert av advokat Thomas Roander.
 

Les mer på bistandsadvokat.

0
Feed