Vaksinesak – erstatningsutmåling – forlik

Saken gjaldt en kvinne som fikk vaksine mot svineinfluensa (Pandemrix) da hun var 17 år gammel.

Hun utviklet narkolepsi (søvnsykdom) som følge av vaksinen, og  NPE tilkjente en samlet erstatning på kr 1 150 000, hvor kr 340 000 skulle dekke  erstatning for forsinket studieløp. Som følge av narkolepsien måtte klienten endre studieretning til et studie som var mer forenlig med hennes sykdom. Pga. skaden hadde hun ikke mulighet til å jobbe ved siden av studiene. Den tilkjente erstatningen var ikke tilstrekkelig til å dekke det økonomiske tapet ved at hun brukte lenger tid på studiene og led tap ved at hun ikke kunne jobbe ved siden av studiene. Pasientskadenemnda stadfestet NPE sitt vedtak. Det ble tatt ut søksmål for tingretten. Etter søksmålet aksepterte Pasientskadenemnda at den tilkjente erstatningen ikke var tilstrekkelig, og klienten ble ved forlik innvilget ytterligere erstatning med kroner 1,2 millioner. Dersom klienten senere og etter endt utdanning skulle falle ut av jobb, helt eller delvis, er hun rett til ytterligere  erstatning for fremtidig inntektstap. «Saken illustrerer godt at pasientene bør benytte advokat under erstatningsutmålingen, og det er viktig å merke seg at NPE vil dekke utgifter til advokat under erstatningsberegningen», sier advokat Kjønniksen.

Vår sak 2664 – advokat Kjønniksen

0
Feed