Medfødt rygglidelse

Kvinne. Medfødt rygglidelse (syringomyeli) som innebar noe redusert funksjon. Ønsket imidlertid ikke å operere pga. stor komplikasjonsfare.

I forbindelse med MR-undersøkelser påviste man en svulst lokalisert utenfor ryggmargen. Skadelidte fikk beskjed om at svulsten måtte operativt fjernes og aksepterte dette. Under operasjonen fant man ingen svulst. Opererende leger besluttet da å åpne ryggmargen for å se om svulsten kunne være lokalisert der. Heller ikke der fant man noen svulst, men derimot en fistel (et væskefylt hulrom/kanal). Etter operasjonen våknet pasienten med alvorlige lammelser, sensibilitetstap og tap av leddsans. Tingretten konkluderte med at pasienten hadde fått mangelfull informasjon om inngrepets art og komplikasjonsrisiko, og at hun ikke ville samtykket til operasjon i ryggmargen hvis hun preoperativt hadde fått tilfredsstillende informasjon. Staten v/Pasientskadenemnda anket til lagmannsretten, som stadfestet tingrettens dom (dissens). Saken er tilbakeført NPE for erstatningsutmåling. (sak 29024).

0
Feed