Gutt, født 2004 – Asfyksiskade med alvorlig CP

Asfyksiskade med alvorlig CP og mental retardasjon. Spørsmål om forsinket forløsning og om CTG/STAN ble tolket riktig. 

Videre var det spørsmål om bruken av ristimulerende medikamenter var adekvat og om mors utrykkelige ønske om keisersnitt burde vært tatt til følge. NPE/PSN avslo kravet med begrunnelse at fødselshjelpen var adekvat utført og at det ikke forelå noen fødselsskade. Tingretten konkluderte med det samme. For lagmannsretten avga 6 medisinske sakkyndige forklaring hvorav vi stilte med 3 privatengasjerte sakkyndige. Lagmannsretten la størst vekt på våre sakkyndige og konkluderte med at fødselshjelpen ikke hadde vært i samsvar med den man kunne forvente ved et stort norskt universitetssykehus i 2004. Tolkningen av CGT/STAN og bruken av riestimulerende var ikke adekvat. Partene arbeider for tiden med erstatningsutmålingen (sak 25079).
Innleggsnavigasjon

0
Feed