Må man gå rettens vei for å få full pasientskadeerstatning?

Domstolsbehandling kan være krevende: Det tar tid, koster penger og det kan være en belastende prosess for den som er skadet. Utsiktene til kanskje å sitte igjen med en betydelig regning skremmer mange. Men i mange tilfeller lønner det seg å gå rettens vei til full erstatning. Hvorfor?

Ekspertene svarer

Jeg tror det er flere årsaker til at pasienter får økt erstatning i domstolene. Saksutredningen i domstolene er grundigere, mer konkret og saksøker forklarer seg. NPE skal utrede sakene aktivt, men saksbehandler jobber ofte under tidspress, og utredningen blir begrenset. Den sakkyndige i NPE undersøker ikke pasienten, og mange bistås ikke av advokat. Selv hadde jeg fem utmålingssaker for domstolene i 2016, og alle fikk høyere erstatning. Jeg tror det er store mørketall og mange som ikke får den erstatning de har krav på. De færreste makter eller har økonomi til å bringe saken inn for domstolene.

Advokat Thomas Roander Partner og daglig leder, Advokatfirmaet Roander & Co

0
Feed