Seier i tingretten - fødselsskadet kvinne fikk ytterligere erstatning

Staten mente at saksøkers «psykiske plager» var medvirkende til hennes uførhet og avkortet erstatningen for inntektstap med 50%. Det ble oppnevnt en psykiater for tingretten, som ikke var enig i nemndas anførsler. 

Søksmål mot staten med krav om erstatning for inntektstap førte frem.

Saken gjaldt en kvinne som fikk alvorlig inkontinens etter fødsel i 2002 og som ble uføretrygdet i 2022 etter å ha klort seg fast i arbeidslivet i 20 år.  NAV viste til hennes økende inkontinensplager som begrunnelse for uførheten. Staten mente at saksøkers «psykiske plager» var medvirkende til hennes uførhet og avkortet erstatningen for inntektstap med 50%. Det ble oppnevnt en psykiater for tingretten, som ikke var enig i nemndas anførsler.  Sakkyndig mente at behandlingsskaden var eneste årsak til uførheten.

 

På bakgrunn av den sakkyndiges vurdering ble det inngått forlik mellom partene og saksøker fikk ytterligere erstatning for inntektstap og pensjonstap med kr 1,4 millioner + dekning av sakskostnadene.

 

Total erstatning i saken ble kr 3.3 millioner.

 

Saken ble ført av advokat Espen Seeberg

Les mer på fødselskade
 

0
Feed