Nerveskader etter ryggoperasjon

Mann (45). Nerveskader etter ryggoperasjon og operasjon i armen. NPE erkjente ansvar for nedsatt funksjon i armen samt for ryggsmerter, men ikke for smerteutstråling og nedsatt funksjon nedover i beina

NPE omgjorde vedtaket etter klage. NPE satte deretter bort erstatningsutmålingen til et eksternt advokatfirma, som fremsatte samlet erstatningstilbud med ca. kr. 1 mill. Dette ble ikke akseptert, og saken påklaget. Før saken ble oversendt Pasientskadenemnda ble partene enige om en samlet erstatning på kr. 3.075.000,-. (sak 25035)

0
Feed