Yrkesskade mot Gjensidige forsikring. Samlet erstatning 3,7 mill.

Mann. Bygningsarbeider som fikk knust sitt ene bein i en gravemaskinulykke. Skaden ble godkjent som yrkesskade, og han fikk utbetalt ménerstatning fra Nav. 

Skadelidte pådro seg også omfattende psykiske plager. Etter lange forhandlinger med Gjensidige og sakkyndig utredning , fikk skadelidte aksept på at han mest sannsynlig vil bli 100 % ufør som følge av yrkesskaden. Partene ble enige om en samlet erstatning på i overkant av kr. 3,7 mill. som bl.a. omfattet 100 % grunnerstatning, erstatning for lidt innektstap og ménerstatning i gruppe 3 (35-44 %). Saken ble håndtert av advokat Roander.

0
Feed