DOM FRA HEDMARKEN TINGRETT INNEN PASIENTSKADE

Snorkeoperasjon ga rett til erstatning – pasientskade - informasjonssvikt

Mann 64 år gjennomgikk i 2006-2007 operative inngrep mot snorking. Eurosleep/Stensby sykehus hadde i sin markedsføring på sine hjemmesider reklamert for at det forelå en ny, smertefri og bivirkningsfri metode som ville gjøre han snorkefri, og på dette grunnlag lot mannen seg operere. Han hadde tidligere ved to anledninger avstått fra kirurgi på grunn av informasjon om risiko. Grunnlaget for operasjon var såkalt sosial snorking. Han hadde selv ingen medisinske plager, men hans kone klarte ikke å sove på samme rom.

Retten viste til at Pasientskadenemnda har lagt til grunn at informasjonsplikten er skjerpet når formålet med behandling er sosialt, og ikke medisinsk. Retten la til grunn at informasjon om komplikasjonsrisiko ikke var gitt da journalen var taus, og det ikke forelå annen dokumentasjon som tilsa at mannen hadde fått informasjon. Det ble lagt til grunn av opplysningene fra hjemmesidene var misvisende, og at det dermed ikke forelå noe gyldig samtykke til inngrepet.

Etter inngrepet har mannen fått en forverring av søvnapne (antall pustestans under søvn), er avhengig av bruk av pustemaskin og sliter med hodepine, tretthet og manglende energi.

Vår sak 1319

0
Feed