Gutt født 2000 – Alvorlig hjerneskade etter forsinket keisersnitt

Forsinket forløsning med keisersnitt førte til alvorlig hjerneskade med CP, epilepsi, betydelig svekket mental funksjon.

100 % medisinsk invalid. Avhengig av tilsyn og pleie 24 t i døgnet. Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda tilkjente erstatning for ekstrautgifter til tilsyn og pleie med årlig kr. 100.000,- frem til 18 års alder. Deretter kr. 40.000,-. Videre ble det tilkjent erstatning for ekstrautgifter til bil/transport med kr. 200.000,-. Erstatningspostene tilsyn/pleie og bil/transport påstevnet til Oslo tingrett, som i dom økte erstatningen for tilsyn/pleie til årlig kr. 110.000,- frem til 18 år og deretter kr. 70.000,-. Ekstrautgifter til bil/transport ble tilkjent med kr. 300.000,-. (sak 22053)

0
Feed