Snøscooterulykke – nakkeskade.

Yrkesskade, Kvinne, Snøscooterulykke – nakkeskade. Delvis ervervsufør pga ulykken

Saken reiste spørsmål om årsakssammenheng pga flere tidligere traumer. Etter lange forhandlinger ble partene enige om en samlet erstatning på ca. kr. 1.950.000,-. Oppgjøret var basert på full erstatning for påført inntektstap og 50 % grunnerstatning (fremtidig inntektstap). I tillegg ménerstatning gruppe 1 og div. utgifter (sak nr. 29113).

0
Feed