Jente, født 2004 – Asfyksiskade

Asfyksiskade. Spørsmål om forsinket forløsning. Både NPE og PSN avslo kravet om erstatning med begrunnelse at fødselshjelpen var adekvat.

I forbindelse med saken for tingretten, oppnevnte retten sakkyndig fødselshjelper, som konkluderte med at barnet burde blitt forløst tidligere pga. avvikende CTG utvikling. Fødselshjelpen ble ikke vurdert som adekvat. Staten v/PSN erkjente erstatningsansvar noen få dager før saken var berammet i tingretten

(sak nr. 26083)

0
Feed