Utenrettslig forlik

NPE hadde erkjent ansvar for forsinket diagnostikk av prostatakreft hos en mann i 50-årene. 

Som følge av forsinkelsen måtte han gjennomgå omfattende kirurgisk behandling med store fysiske skader ,og han ble uføretrygdet. I tillegg fikk han kompensasjon for redusert  overlevelsesprognose på lang sikt. Klienten jobbet som sjømann da skaden skjedde.

På vegne av klienten ble det fremsatt krav om erstatning for inntektstap som sjømann med store sjømannsfradrag, samt erstatning for tap av sjømannspensjon. NPE la i sitt oppgjør til grunn at han uansett ville sluttet i jobben som sjømann, og i stedet jobbet på land med lavere lønn. Han fikk derfor tilkjent en altfor lav erstatning, og fikk heller ikke erstattet sitt tap av sjømannspensjon. Saken ble påklaget til Pasientskadenemnda som også mente at han ikke ville jobbet som sjømann, men at han ville jobbet på land med en høyere inntekt enn NPE la til grunn. Han ble i klageomgangen tilkjent en tilleggserstatning på ca. 1,9 millioner kroner. Han ble ikke tilkjent erstatning for tap av sjømannspensjon og heller ikke skattefradrag som sjømann. På vegne av klient ble det tatt ut søksmål mot staten ved Pasientskadenemnda med krav om erstatning for inntektstap som sjømann, samt for tap av sjømannspensjon. Etter søksmålet erkjente Pasientskadenemnda at han ville jobbet som sjømann med rett til sjømannspensjon. Det ble inngått forlik hvor klienten ble tilkjent ytterligere 1 million kroner i erstatning. Som følge av vår bistand økte den samlede erstatningen fra ca. 2,4 millioner til over 5,3 millioner. Det er viktig at pasienter som har fått medhold i sine saker hos NPE benytter retten til gratis advokathjelp ved utmålingen av erstatningen, noe denne saken viser med all tydelighet.

 

Vår sak 2821 – advokat Kjønniksen

0
Feed