Fødselsskadesak – erstatningsutmåling

Jente, 6 år. 100 % varig medisinsk invalid. Alvorlig cerebral parese, nedsatt hørsel og ernæringsvansker etter forsinket diagnostisering og behandling av anastomoselekkasje rett etter fødsel. 

God kongnitiv funksjon – aldersadekvat. Kommuniserer ved hjelp av tegn, kommunikasjonsbok, blikktavle og kroppsspråk. Avhengig av døgnkontinuerlig tilsyn og pleie. Svært stort bistandsbehov og nyttiggjøringsevne. Pasientskadenemnda tilkjente erstatning for pleie og omsorg med årlig kr. 160.000,- og erstatning for boligerstatning med kr. 1,5 mill.

(vår sak 21312).

0
Feed