Mann (22) – hjerneskade p.g.a. lavt blodsukker

Mann (22)  fikk etter fødselen i 1986 en hjerneskade p.g.a. lavt blodsukker som sykehuset ikke hadde kontrollert godt nok. 

Tvist om ansvaret for skaden mellom sykehuset og NPE som etter hvert erkjente ansvar. 70 % medisinsk invaliditet. Erstatning hittil samlet med ca. kr. 5,9 mill. Utmålingen påklaget til Pasientskadenemnda. (sak 10048)

0
Feed