Forlik i Oslo tingrett – Pasientskadenemnda erkjente ansvar for svikt under operasjon for TOS

Saksøker, en kvinne i 20-årene, krevde erstatning av Pasientskadenemnda på grunn av påført skade etter operasjon av thoracic outlet syndrom (TOS) ved Oslo universitetssykehus i 2016. 

Saksøker ble påført en nerveskade under operasjonen og hun utviklet en smertetilstand i venstre arm med høy medisinsk invaliditet. NPE og Pasientskadenemnda avslo erstatningskravet, idet man anførte at operasjonen var utført på god indikasjon og med riktig teknikk.
Saksøker tok ut stevning ved Oslo tingrett og retten innhentet en vurdering fra sakkyndig kirurg i Danmark. Sakkyndig kom til at det var utvist svikt under utførelsen av operasjonen og at journalføringen var svært mangelfull. Pasientskadenemnda erkjente ansvar for skaden forut for hovedforhandlingen og partene inngikk forlik. Saksøker fikk dekket sine saksomkostninger.

Saken ble prosedert av advokat Espen Seeberg

0
Feed