Fødselsskade – medhold i lagmannsretten 29.06.20 – mangelfull ført journal

Under fødsel ble et barn påført en nerveskade i høyre skulder (plexusskade).
Spørsmål for retten var om skaden kunne ha vært unngått, og om skaden skyldes svikt i fødselshjelpen

Tingretten la til grunn at mor burde ha vært forløst med planlagt keisersnitt, evt. under fødsel og at nerveskaden da ville ha vært unngått. Retten påpekete svikt i behandlingen på flere områder, og barnet fikk rett til erstatning. Etter seier i tingretten 08.07.19 anket staten dommen, men lagmannsretten stadfestet tingrettens dom. Etter seks års kamp mot systemet er saken rettskraftig, og barnet vil nå endelig få erstatning.

Lagmannsretten fant at kravet til bevis for svikt under forløsning av skuldrene var oppfylt. Da operasjonsbeskrivelsen var mangelfull, fant lagmannsretten at den bevistvil dette medførte måtte gå utover behandlingsstedet/den som har journalføringsplikten. Dommen ble avsagt med dissens.

Janne Larsen
Advokat/partner

0
Feed