Seier i Lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett ga en kvinne medhold i at det forelå pasientskade som følge informasjonssvikt.

Kvinnen hadde påvist Bechterevs sykdom og ble fulgt opp av privat praktiserende revmatolog fra 2002-2009.
Tidlig på 2000 tallet kom nye medisiner (biologisk medisin) som viste seg å ha svært god effekt for å hindre utvikling av sykdommen. Spørsmålet  for retten var om hun hadde fått tilbud om behandling med biologisk medisin, og om eventuell informasjon om fordeler og ulemper var gitt.

Retten måtte også hypotetisk ta stilling til om hun ville valgt behandlingen, dersom riktig informasjon hadde vært gitt.
Pasienten kunne ikke huske å ha fått tilbud eller informasjon om behandlingen, mens legen mente hun hadde fått informasjon, men takket nei.
Lagmannsretten la verken vekt på hva behandlende lege uttalte eller det pasienten fortalte etter at tvisten var et faktum. Det ble lagt til grunn at behandlingen var viktig, og at informasjonen som eventuelt ble gitt skulle ha vært nedtegnet i journalen.

Det burde også ha vært nedtegnet om hun hadde takket nei til behandlingen.

Lagmannsretten fant at journalføringen var mangelfull,  og at den bevistvil den ufullstendige journalen etterlot, måtte gå utover staten.
Lagmannsretten fant det sannsynlig at kvinnen ville ha samtykket til behandlingen med relevant informasjon fra legen.

Vår sak 1354 – Advokat Janne Larsen

0
Feed