Millionerstatning etter fødselsskade

Tidsbruken under katastrofekeisersnittet var større enn det som kunne forventes.

Følgende av dette medførte at pike (4) i dag er 100 % medisinsk invalid. Tingretten avgjorde ansvarsspørsmålet.

Les mer i Dagsavisen.no

0
Feed