Skadet under førstegangstjenesten

Mann (31), skadet under førstegangstjenesten under fotballtrening.

Prolaps i ryggen, betydelig smerteproblematikk. Erstatningsansvar erkjent. Tilkjent en samlet erstatning i overkant av kr. 800.000,-.

0
Feed