stillas erstatning

PTSD etter utøya 22. Juli

Advokatfirmaet har hatt flere oppdrag for skadelidte som var til stede under terror-handlingen på Utøya 22. juli 2011. Alle slet med langvarige psykiske plager og fikk stillet diagnosen PTSD. Felles for alle er at de hadde store problemer med å fungere som normalt i hverdagen, herunder på skole og i jobb. 

Fokuserings- og konsentrasjonsevnen var redusert samt at de slet med nattesøvn. Erstatningssakene knyttet seg til erstatningspostene menerstatning, tap i inntekt, utgifter og tapt hjemmearbeidsevne. De fleste sakene er nå avsluttet, men noen ligger fremdeles til behandling i klageinstansen - Erstatningsnemnda.

 

Saken ble prosedert av advokat Thomas Roander.

 

Les mer på bistandsadvokat

0
Feed