Dom i tingretten – erstatning for mislykket underlivsoperasjon

Mann i tyveårene gjennomgikk en stor underlivsoperasjon på norsk sykehus i 1995. Han fikk etterhvert invalidiserende smerter i lysken og han ble uføretrygdet. 

Pasienten søkte om erstatning i Norsk pasientskadeerstatning i 2012, men fikk avslag. Pasientskadenemnda stadfestet avslaget i nytt vedtak i 2016. Søksmål ble tatt ut for tingretten, som kom til at det forelå svikt i behandlingen på sykehuset, herunder informasjonssvikt. Retten anførte at pasienten ikke hadde fått informasjon om at inngrepet kunne føre til alvorlige senskader. Retten mente at sykehuset burde tilbudt pasienten alternativ behandling. Det ble tilkjent kr 3 millioner i erstatning.

Saken ble prosedert av advokat Espen Seeberg.

0
Feed