Med virkning fra 1. juli 2017 vil det velrennomerte Advokatfirma Winther Christensen skifte navn til Advokatfirma Roander & Co AS.

Advokatfirmaet Winther Christensen AS ble etablert av advokat Steinar Winther Christensen, som startet sin advokatkarriere på 1970- tallet.

Steinar fattet tidlig interesse for erstatningsrett og har prosedert flere prinsippsaker for Høyesterett.

Han omtales som en av pionerene innen norsk erstatningsrett, og har vært sterkt bidragende til rettsutviklingen, særlig på personskadens område og hvor fødselsskadesakene fikk en viktig plass.

Steinar erfarte at skadelidte ikke fikk de erstatningsoppgjør de hadde krav på, og at mange ikke hadde økonomi til å forfølge sakene sine. Steinar hadde spesiell omsorg for de svakere stilte i samfunnet og snudde steiner ingen andre ville røre. Han ble kjent for sin idealisme og var den første advokaten som tilbød bistand etter det såkalte «no cure no pay» prinsippet, en bistand firmaet fortsatt tilbyr.

THOMAS ROANDERI 2005 begynte advokat Thomas Roander i advokatfirmaet, og han overtok som daglig leder i 2012.

Laget har blitt styrket med advokat Janne Larsen, Espen Seeberg, og Lars Kjønniksen, som alle har betydelig praksis fra personskadeområdet.

Advokatfirmaet jobber fremdeles spesialisert med erstatningsrett, noe vi anser som svært fordelaktig og sterkt medvirkende til våre gode resultater.

Vi er av den oppfatning at «øvelse gjør mester» og at man blir god på det man gjør mye av. I årenes løp har advokatfirmaet for eksempel bistått i mer enn 100 fødselsskadesaker i forvaltningen og i domstolene. Vi vil påstå erstatningsnivåene i fødselsskadesakene  ikke ville vært på samme nivå som i dag uten vårt arbeid og våre gode resultater i domstolene.

Advokat Steinar Winther Christensen gikk av med alderspensjon i 2014, og som en naturlig konsekvens av hans avgang skifter advokatfirmaet nå navn til Advokatfirmaet Roander & Co.

Vi holder fortsatt til i de samme, trivelige kontorlokalene i Nedre Slottsgt. 4 i Oslo.