Du kan ha krav på erstatning

Dersom det er begått feil i den medisinske behandlingen du har mottatt, og du er påført en skade, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning/Pasientskadenemnda.

Hvis vilkårene for erstatning er oppfylte, kan det værer aktuelt å kreve erstatning for utgifter, inntektstap, og menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse). Hvis noen dør som følge av feilbehandling kan det være aktuelt å kreve forsørgertapserstatning.

Du kan lese mer om pasientskade her.

Det nytter å kjempe i pasientskadesaker!

I 2018 oppnådde Advokatfirmaet Roander & Co forlik/dom til fordel for våre klienter i 18 saker hvor det ble tatt ut søksmål for domstolene. Langt over 50 % av søksmålene har altså endt opp til fordel for våre klienter.

Ring oss for en uforpliktende prat om din sak

Thomas Roander
Advokat/partner/daglig leder
Mobil 971 71 388
thomas@roander.no
TelephoneCell phone
Lars Kjønniksen
Advokat/partner
Mobil 955 24 787
lars@roander.no
E-postTelefonCellphone
Janne Larsen
Advokat/partner
Mobil 951 01 788
 janne@roander.no
E-PostTelefonCellphone
Espen Seeberg
Advokat/partner
Mobil 977 35 986
E-post: espen@roander.no
E-Post

Potensielle erstatningskrav for pasienter og pårørende etter ny rapport fra Helsetilsynet

Av Lars Kjønniksen | 11. november 2022

Norsk pasientskadeerstatning opplyser dessverre ikke tydelig at pasienter eller pårørende som er rammet, har krav på advokatbistand når erstatningen skal fastsettes. Kontakt meg for en GRATIS vurdering av din sak.

Psykisk skade hos forelder etter datters selvmord ga rett til erstatning.

Av admin | 27. oktober 2022

Datteren var innlagt psykiatrisk avdeling på lukket avdeling, og ble gitt permisjon uten tilsyn. Under permisjon tok hun sitt eget…

Lav medisinsk invaliditet, likevel 100% ufør. Fikk 3.9  millioner i erstatning.

Av admin | 27. oktober 2022

En ung kvinne gjennomgikk sju operasjoner i stortåa og utviklet betydelige smerter og gangproblemer. Det var erkjent svikt i behandlingen for…

Forlik i Oslo tingrett – Pasientskadenemnda erkjente ansvar for svikt under operasjon for TOS

Av Espen Seberg | 9. juli 2022

Saksøker, en kvinne i 20-årene, krevde erstatning av Pasientskadenemnda på grunn av påført skade etter operasjon av thoracic outlet syndrom (TOS)…

Forlik i Follo og Nordre Østfold tingrett – tilkjent erstatning for fremtidig inntektstap og pensjonstap med kr 1.4 millioner

Av Espen Seberg | 8. juli 2022

Saksøker, en utdannet kokk i 40-årene, krevde erstatning av Pasientskadenemnda etter en mislykket kneoperasjon foretatt ved Vestre Viken i mai 2016,…

Seier i Oslo tingrett – tilkjent ytterligere erstatning for fremtidig inntektstap med kr 2.5 millioner

Av Espen Seberg | 8. juli 2022

Saksøker, en IT-utdannet mann i 40-årene, krevde erstatning av Pasientskadenemnda på bakgrunn av mislykket underlivsoperasjon på Oslo universitetssykehus i februar 2010. Skaden…

Vaksinesak – erstatningsutmåling – forlik

Av Lars Kjønniksen | 8. juli 2022

Saken gjaldt en kvinne som fikk vaksine mot svineinfluensa (Pandemrix) da hun var 17 år gammel. Hun utviklet narkolepsi (søvnsykdom)…

Utenrettslig forlik

Av Lars Kjønniksen | 8. juli 2022

NPE hadde erkjent ansvar for forsinket diagnostikk av prostatakreft hos en mann i 50-årene. Som følge av forsinkelsen måtte han…

Bivirkninger av vaksine

Av admin | 13. februar 2022

Saken gjaldt en kvinne i 40 årene som krevde erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE)  i det hun utviklet narkolepsi etter…

Forlik med Staten v/pasientskadenemnda – tilleggserstatning på kr 5,1 mill

Av Thomas Roander | 5. desember 2021

Godt voksen mann, selvstendig næringsdrivende/enkeltmannsfirma. NPE erkjente erstatningsansvar for infeksjon etter hofteprotese, men mente at behandlingsskaden ikke var av varig…