Du kan ha krav på erstatning

Dersom det er begått feil i den medisinske behandlingen du har mottatt, og du er påført en skade, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning/Pasientskadenemnda.

Hvis vilkårene for erstatning er oppfylte, kan det værer aktuelt å kreve erstatning for utgifter, inntektstap, og menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse). Hvis noen dør som følge av feilbehandling kan det være aktuelt å kreve forsørgertapserstatning.

Du kan lese mer om pasientskade her.

Det nytter å kjempe i pasientskadesaker!

I 2018 oppnådde Advokatfirmaet Roander & Co forlik/dom til fordel for våre klienter i 18 saker hvor det ble tatt ut søksmål for domstolene. Langt over 50 % av søksmålene har altså endt opp til fordel for våre klienter.

Ring oss for en uforpliktende prat om din sak

Thomas Roander
Advokat/partner/daglig leder
Mobil 971 71 388
thomas@roander.no
TelephoneCell phone
Lars Kjønniksen
Advokat/partner
Mobil 955 24 787
lars@roander.no
E-postTelefonCellphone
Janne Larsen
Advokat/partner
Mobil 951 01 788
 janne@roander.no
E-PostTelefonCellphone
Espen Seeberg
Advokat/partner
Mobil 977 35 986
E-post: espen@roander.no
E-Post

Bivirkninger av vaksine

Av admin | 13. februar 2022

Saken gjaldt en kvinne i 40 årene som krevde erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE)  i det hun utviklet narkolepsi etter…

Forlik med Staten v/pasientskadenemnda – tilleggserstatning på kr 5,1 mill

Av Thomas Roander | 5. desember 2021

Godt voksen mann, selvstendig næringsdrivende/enkeltmannsfirma. NPE erkjente erstatningsansvar for infeksjon etter hofteprotese, men mente at behandlingsskaden ikke var av varig…

Nytt forlik med Staten v/pasientskadenemnda – tilleggserstatning på kr 2,2 mill.

Av Thomas Roander | 5. desember 2021

En kvinne i 40 årene fikk komplikasjoner etter operasjon for hemoroider. Norsk Pasientskadeerstatning erkjente erstatningsansvar, men tilkjente kun kr 267.000,-…

Fjerning av livmor uten informert samtykke – pasientskade

Av Janne Larsen | 5. desember 2021

En kvinne på 39 år kontaktet fastlegen pga. smerter i buken på v. side, noe hun selv antok skyldtes nyrestein. Hun…

Staten erkjenner erstatningsansvar i CRPS-saker (smertesyndrom) etter bruddskader/ortopedi. sak 3

Av Thomas Roander | 3. februar 2021

Kvinne, brakk håndleddet og ble deretter operert og gipset på sykehuset. Sterke smerter under gipsingen. Oppsøkte sykehuset flere ganger pga.…

Staten erkjenner erstatningsansvar i CRPS-saker (smertesyndrom) etter bruddskader/ortopedi. sak 1

Av Thomas Roander | 3. februar 2021

Kvinne, brakk armen. Gipset på sykehus. Utviklet deretter sterke smerter og tok derfor flere ganger kontakt med sykehuset. Først etter…

Lammelser på grunn av infisert epiduralkateter – tilkjent erstatning kr 8 millioner

Av Thomas Roander | 18. januar 2021

Pasienten ble operert i november 2017 ved Oslo universitetssykehus for en mindre skade i brystet. Pasienten ønsket selv sterkt operasjon og…

Forlik i tingretten – utvikling av CRPS etter gipsing av fot

Av Thomas Roander | 18. januar 2021

Mann i sekstiårene gjennomgikk et dagkirurgisk inngrep for å sy en rift i en sene i ankelen. Under inngrepet fjernet man…

Staten ved Pasientskadesaken gir seg igjen.

Av Thomas Roander | 5. juni 2020

Feildiagnostisering og feilbehandling av nevrologisk sykdom. En mann fikk stillet diagnosen MS (multippel sklerose) og ble behandlet med medikamentet Extavia.…

Staten v/Pasientskadenemnda gir seg før hovedforhandling:

Av Thomas Roander | 5. juni 2020

CRPS – smertesyndrom etter armbrudd. Kvinne utviklet invalidiserende CRPS etter et armbrudd. Hun kontaktet sykehuset gjentatte ganger i dagene etter…