Du kan ha krav på erstatning

Dersom det er begått feil i den medisinske behandlingen du har mottatt, og du er påført en skade, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning/Pasientskadenemnda.

Hvis vilkårene for erstatning er oppfylte, kan det værer aktuelt å kreve erstatning for utgifter, inntektstap, og menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse). Hvis noen dør som følge av feilbehandling kan det være aktuelt å kreve forsørgertapserstatning.

Du kan lese mer om pasientskade her.

Det nytter å kjempe i pasientskadesaker!

I 2018 oppnådde Advokatfirmaet Roander & Co forlik/dom til fordel for våre klienter i 18 saker hvor det ble tatt ut søksmål for domstolene. Langt over 50 % av søksmålene har altså endt opp til fordel for våre klienter.

Ring oss for en uforpliktende prat om din sak

Thomas Roander
Advokat/partner/daglig leder
Mobil 971 71 388
thomas@roander.no
TelephoneCell phone
Lars Kjønniksen
Advokat/partner
Mobil 955 24 787
lars@roander.no
E-postTelefonCellphone
Janne Larsen
Advokat/partner
Mobil 951 01 788
 janne@roander.no
E-PostTelefonCellphone
Espen Seeberg
Advokat/partner
Mobil 977 35 986
E-post: espen@roander.no
E-Post

Dødsfall på grunn av feilbehandling

Av Thomas Roander | 21. august 2018

En mann ble operert for infeksjon i armen i utlandet. Rett før og etter operasjonen fikk han blodproppforebyggende behandling pga.…

Vant over Pasientskadenemnda i tingretten!

Av Thomas Roander | 21. august 2018

Kvinne med struma og høyt stoffskifte anla sak mot Staten v/Pasientskadenemnda for feilbehandling etter operativ behandling. Etter operasjonen fikk hun…

DOM FRA HEDMARKEN TINGRETT INNEN PASIENTSKADE

Av Thomas Roander | 30. januar 2018

Snorkeoperasjon ga rett til erstatning – pasientskade – informasjonssvikt Mann 64 år gjennomgikk i 2006-2007 operative inngrep mot snorking. Eurosleep/Stensby…

Dom fra Glomdalen tingrett

Av Janne Larsen | 30. januar 2018

Legepåført misbruk av benzodiazepiner førte til avhengighet som ble opprettholdt av leger gjennom 20 år. Retten ga mannen fullt medhold.…

REKORDHØY ERSTATNING – ETTER GJENTATT FEILBEHANDLING 

Av admin | 24. januar 2018

REKORDHØY ERSTATNING – ETTER GJENTATT FEILBEHANDLING – og flere års kamp mot Norsk Pasientskadeerstatning. En småbarnsfar, som aldri tidligere hadde…

Gis riktig erstatning etter pasientskade?

Av Thomas Roander | 23. desember 2017

Pasienten har krav på full erstatning for sitt økonomiske tap etter en pasientskade. Dette betyr i praksis at pasienten skal…

Saksøker staten: Kenneth tok cocktail av piller utskrevet av legen hver dag i 25 år – ble narkoman

Av Janne Larsen | 3. desember 2017

Kilde :TV2.NO av Margrethe Håland Solheim SAKSØKER STATEN: Kenneth tok cocktail av piller hver dag i 25 år – ble…

Omgjøring i Pasientskadenemnda – mangelfull journal

Av admin | 2. november 2017

«Pasientskadenemnda omgjorde i sak PSN-2016-5863 vedtak fra NPE og ga en kvinne på 77 år medhold i krav om erstatning…

Seier i Lagmannsretten

Av Janne Larsen | 27. oktober 2017

Borgarting lagmannsrett ga en kvinne medhold i at det forelå pasientskade som følge informasjonssvikt. Kvinnen hadde påvist Bechterevs sykdom og…

Må man gå rettens vei for å få full pasientskadeerstatning?

Av Thomas Roander | 7. oktober 2017

Domstolsbehandling kan være krevende: Det tar tid, koster penger og det kan være en belastende prosess for den som er…