Du kan ha krav på erstatning

Dersom det er begått feil i den medisinske behandlingen du har mottatt, og du er påført en skade, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning/Pasientskadenemnda.

Hvis vilkårene for erstatning er oppfylte, kan det værer aktuelt å kreve erstatning for utgifter, inntektstap, og menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse). Hvis noen dør som følge av feilbehandling kan det være aktuelt å kreve forsørgertapserstatning.

Du kan lese mer om pasientskade her.

Det nytter å kjempe i pasientskadesaker!

I 2018 oppnådde Advokatfirmaet Roander & Co forlik/dom til fordel for våre klienter i 18 saker hvor det ble tatt ut søksmål for domstolene. Langt over 50 % av søksmålene har altså endt opp til fordel for våre klienter.

Ring oss for en uforpliktende prat om din sak

Thomas Roander
Advokat/partner/daglig leder
Mobil 971 71 388
thomas@roander.no
TelephoneCell phone
Lars Kjønniksen
Advokat/partner
Mobil 955 24 787
lars@roander.no
E-postTelefonCellphone
Janne Larsen
Advokat/partner
Mobil 951 01 788
 janne@roander.no
E-PostTelefonCellphone
Espen Seeberg
Advokat/partner
Mobil 977 35 986
E-post: espen@roander.no
E-Post

Seier etter avslag i NPE og Pasientskadenemda

Av Lars Kjønniksen | 26. september 2018

  PASIENTSKADE En yrkesaktiv mann i 60 årene fikk avslag i NPE og Pasientskadenemnda for smerter og svekket funksjon etter innsetting…

Spørsmål om erstatningsansvar etter legepåført medikamentavhengighet

Av admin | 8. september 2018

PASIENTSKADE Borgarting lagmannsretts dom av 30.08.18 Saken gjaldt en kvinne 26 år som under behandling av ryggsmerter i 1999 fikk…

Spørsmål om erstatningsansvar for feilmedisinering og feildiagnostikk i psykiatrien

Av admin | 8. september 2018

Borgarting lagmannsretts dom av 27.06.18 – saken gjaldt en kvinne, 44 år gammel som 1. gang ble innlagt TSS, DPS…

Vaksinesak – spørsmål om erstatningsansvar

Av admin | 8. september 2018

Lagmannsrettens dom av 21.06.18 – Nyfødt gutt som kun to dager gammel fikk vaksine for hepatitt B og trippelvaksine. Dagen…

Spørsmål om erstatningsansvar etter rimelighetsregelen – særlig stor eller uventet skade, pskl § 2 tredje ledd.

Av admin | 8. september 2018

Gallesteinsanfall Borgarting lagmannsretts dom av 18.05.18 – Saken gjaldt en kvinne, som 37 år gammel fikk et akutt gallesteinsanfall, og…

Spørsmål om erstatningsansvar etter rimelighetsregelen – særlig stor eller uventet skade, pskl § 2 tredje ledd. Refluksøsofagitt

Av admin | 8. september 2018

Borgarting lagmannsretts dom av 27.04.18 – – Saken gjaldt en mann, som i en alder av 26 år gjennomgikk inngrep…

Dødsfall på grunn av feilbehandling

Av Thomas Roander | 21. august 2018

En mann ble operert for infeksjon i armen i utlandet. Rett før og etter operasjonen fikk han blodproppforebyggende behandling pga.…

Vant over Pasientskadenemnda i tingretten!

Av Thomas Roander | 21. august 2018

Kvinne med struma og høyt stoffskifte anla sak mot Staten v/Pasientskadenemnda for feilbehandling etter operativ behandling. Etter operasjonen fikk hun…

DOM FRA HEDMARKEN TINGRETT INNEN PASIENTSKADE

Av Thomas Roander | 30. januar 2018

Snorkeoperasjon ga rett til erstatning – pasientskade – informasjonssvikt Mann 64 år gjennomgikk i 2006-2007 operative inngrep mot snorking. Eurosleep/Stensby…

FERSK DOM FRA GLÅMDALEN TINGRETT 29.01.18

Av Janne Larsen | 30. januar 2018

Legepåført misbruk av benzodiazepiner førte til avhengighet som ble opprettholdt av leger gjennom 20 år. Retten ga mannen fullt medhold.…