Etter bilansvarsloven er det påbudt med ansvarsforsikring for alle biler, busser og motorsykler m.v. Ved alle trafikkulykker og uhell skal det derfor foreligge en ansvarsforsikring som dekker skade/tap (ménerstatning, tap i inntekt, ekstrautgifter) som oppstår som følge av ulykken. Dette tapet kan kreves erstattet. Forsikringsselskapet vil som hovedregel dekke utgifter til juridisk bistand for advokat. Ansvaret for skaden er objektivt, dvs. uavhengig av skyld. Det er nok å vise at skaden/tapet er forårsaket av ulykken.

I utgangspunktet mister du krav på erstatning dersom du ikke melder skaden til forsikringsselskapet innen 1 år etter skadedato. Uavhengig av denne meldefristen, løper det en foreldelsesfrist på 3 år fra den dag du blir klar over at du er påført en trafikkskade som følge av ulykken. Denne fristen avbrytes enten ved samtykke fra/avtale med forsikringsselskapet, forliksklage eller stevning.

Etter skadeserstatningsloven kan du kreve erstatning for det økonomiske tap du har hatt og vil ha som følge av skaden; skadebetingede ekstrautgifter, inntektstap og evt. tap av pensjon pga reduserte pensjonspoeng.

I tillegg vil du kunne kreve såkalt ménerstatning.

Noen aktuelle trafikkskade saker

Trafikkskadesak

Av Thomas Roander | 9. mars 2021

Erstatning etter MC-ulykke Mann, ca 60 år, veltet på MC og pådro seg bruddskader i det ene beinet. Operert. Postoperative…

Trafikkulykke – nakkesleng, whiplashskade

Av Thomas Roander | 23. desember 2017

Mann, ca 20 år, påkjørt skrått fra siden, utviklet personskade i form av nakke/hodesmerter etter trafikkulykken. Skadelidte måtte avbryte elektrikerutdanning…

Sykkel ulykke – lastebil mot syklist – bistandsadvokat – trafikkulykke

Av admin | 2. november 2017

Advokatfirmaet Roander & Co bistår en syklist som ble alvorlig skadet da han ble påkjørt av en stor lastebil i…

Påkjørt mens hun krysset fotgjengerfelt

Av Thomas Roander | 22. mai 2017

Kvinne påkjørt mens hun krysset fotgjengerfelt. Komplisert ankelbrudd og psykiske plager. Etter 5 års kamp mot If, avslo selskapet kvinnens erstatningskrav.…

Trafikkulykke – utvikling av Post Traumatisk Stress Syndrom

Av admin | 14. mai 2017

Polsk lastebilsjåfør på 55 år var involvert i en trafikkulykke, da en suicidal person hoppet ned fra en bro over…

Påkjørt før han ble født

Av Thomas Roander | 14. mai 2017

lagt inn 10. des. 2015, 20:03 av Thomas Roander Gutt (12) er tilkjent millionerstatning etter trafikkulykke før han ble født.…

Whiplash-skade. 50 % uføretrygdet

Av admin | 22. november 2016

Kvinne (30). Whiplash-skade. 50 % uføretrygdet. Det første erstatningstilbudet fra forsikringsselskapet til kvinnen var på kr. 150.000,-. Hun kontaktet deretter advokat.…

Whiplash-skade, angst, smerter mv.

Av admin | 22. november 2016

Kvinne (37). Whiplash-skade, angst, smerter mv. Forsikringsselskapet tilbydde erstatning på kr. 175.000,- til tidligere advokat. Nytt tilbud fra selskapet – etter…

Nakkeslengsskade – 50% uføretrygdet

Av admin | 22. november 2016

Kvinne (45). Nakkeslengsskade. 50 % uføretrygdet. Erstatningstilbud fra forsikringsselskapet til tidligere advokat på ca. kr. 450.000,-. Saken løst etter lange forhandlinger…

Whiplash-skade.

Av admin | 22. november 2016

Kvinne (53). Whiplash-skade. 50 % uføretrygdet. Forsikringsselskapet tilbød kr. 900.000,-. Påstevnet til tingretten. Forlikt under hovedforhandling med et ytterligere erstatningsutbetaling på…