Bistandsadvokat

Bistandsadvokat for psykisk utviklingshemmet mann i sak mot kommune:
Psykisk utviklingshemmet mann bosatt i kommunal bolig med døgnkontinuerlig tilsyn fra assistenter.  Saken gjaldt påstander fra noen ansatte om at andre ansatte ved enkelte anledninger hadde utøvd maktmisbruk/mishandling overfor den psykisk utviklingshemmede mannen. Advokat Roander ble oppnevnt som fornærmedes bistandsadvokat. Saken endte med at de aktuelle ansatte ikke lenger fikk arbeide ved boligen. Etter dette har fornærmede fått det veldig bra og trives godt i boligen. Straffesaken mot de ansatte ble henlagt pga. bevists stilling etter omfattende etterforskning fra politiets side.

Vår sak 2488