Whiplash-skade.

Kvinne (53). Whiplash-skade. 50 % uføretrygdet. Forsikringsselskapet tilbød kr. 900.000,-. Påstevnet til tingretten. Forlikt under hovedforhandling med et ytterligere erstatningsutbetaling på kr. 500.000,-.