Gutt født 2002

Stor hjerneskade og 100 % medisinsk invaliditet. Mor innkom sykehuset i uke 30 p.g.a. blødninger. Dramatisk utvikling etter hvert med katastrofekeisersnitt. Uavklart årsaksspørsmål. Avslag i NPE og PSN. Påstevnet til tingretten som frifant Staten. Anke. Nye privatengasjerte sakkyndige kritiserte sykehusets tilsyn med mor etter innkomst. Ansvar deretter erkjent av Staten før ankeforhandlingen i lagmannsretten. Saken er nå under utmåling i Norsk Pasientskadeerstatning. (sak 22023)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *