Er du rammet av Navskandalen?

I den senere tid har mediene omtalt flere saker hvor NAV har feiltolket EØS regelverket, og på uriktig grunnlag inndratt eller krevd tilbakebetalt ytelser fra trygdemottakere som har oppholdt seg i utlandet. Flere har også blitt straffedømt, til tross for at de faktisk ikke har gjort noe galt.

Dersom du er omfattet av denne skandalen og ønsker advokathjelp, må du gjerne ta en uforpliktende prat med en av våre advokater. Du vil kunne ha krav på erstatning for urettmessig straffeforfølgelse, krav på tilbakebetaling av tilbakekrevde ytelser mv. Vi kan tilby oss å bistå deg kostnadsfritt med å fremme ditt krav overfor NAV og staten.