Alvorlige inkontinensplager

Kvinne. Alvorlige inkontinensplager etter operasjon for hemorroider. Erstatningsansvar erkjent, men tvist om erstatningens størrelse. Stevning for Oslo tingrett. Rettsmekling førte til tilleggserstatning på noe over kr. 1 mill. (sak 23912).