Pasientskadeerstatning – NPE økte erstatningen med kr. 820.000,-

Pasienten fikk medhold fra Norsk pasientskadeerstatning etter en forsinket diagnostikk av en alvorlig nevrologisk lidelse. Han ble tilbudt en endelig erstatning med kr. 80.000,-. Han tok kontakt med vårt kontor, da han kun fikk dekket noen mindre utgifter. Etter gjennomgang av saken og argumentasjon ovenfor NPE, fikk han tilkjent både ménerstatning og inntektserstatning med totalt kr. 900.000,-.