Thomas Roander

Advokat, partner og daglig leder
Telefon 22 70 89 89
Mobil 971 71 388
thomas@roander.no

Lars Kjønniksen

Advokat, partner
Telefon 22 70 89 89
Mobil 955 24 787

Janne Larsen

Advokat, partner
Telefon 22 70 89 89
Mobil 951 01 788

Espen Seeberg

Advokat, partner
Telefon 22 70 89 89
Mobil 977 35 986
inger_solbakken

Inger Solbakken

Advokatassistent
Telefon: 22 70 89 89
Advokatfirmaet Roander & Co er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse innen personskadeerstatning. Advokatfirmaet har jobbet med personskader i over 30 år

Vi bistår kun den skadelidte i så vel ansvars- som utmålingssaker. Vi har bred prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser.

Vi har bistått våre klienter i en rekke saker for retten med positivt resultat