Spesialister i erstatningrett

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader.

Blandt landets fremste

Advokatfirmaet Roander & Co er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse innen personskadeerstatning. Vi har jobbet med personskader i over 30 år Vi bistår kun den skadelidte i så vel ansvars- som utmålingssaker.

Noen aktuelle saker

Pasientskade etter bruddbehandling – 6 års kamp ga til slutt rett til erstatning

Av admin | 4. november 2018 | 0 kommentarer

En Oslo-kvinne meldte krav om erstatning til NPE i 2012 med anførsel om feil ved operasjon av brudd i kneet…

Pasientskade – dødsfall som følge av forsinket diagnostikk av kreft

Av admin | 4. november 2018 | 0 kommentarer

Pårørende til en kvinne i 60-årene meldte krav om erstatning til Norsk pasientskadeerstatning i 2014, med anførsel om forsinket diagnostikk…

Over 90 prosent av pasientklagene blir avvist

Av admin | 30. oktober 2018 | 0 kommentarer

FOR FÅ FÅR MEDHOLD: – Etter mitt skjønn burde en langt høyere prosent av sakene som får avslag i Pasientklagenemnda, fått…

Lise Gro (53): – I løpet av tre år spilte jeg bort flere millioner kroner

Av admin | 23. oktober 2018 | 0 kommentarer

Kilde: VG Da trebarnsmor Lise Gro Flakstad (53) fikk parkinson, begynte hun på medisiner som gjorde henne spillavhengig. Lise trakk…

Silje (20) tok livet sitt – staten erkjenner at det var sykehusets skyld

Av admin | 23. oktober 2018 | 0 kommentarer

Kilde TV2 – Margrethe Håland Solheim Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2 Staten ga seg to uker før de…

Seier etter avslag i NPE og Pasientskadenemda

Av Lars Kjønniksen | 26. september 2018

  PASIENTSKADE En yrkesaktiv mann i 60 årene fikk avslag i NPE og Pasientskadenemnda for smerter og svekket funksjon etter innsetting…

Spørsmål om erstatningsansvar etter legepåført medikamentavhengighet

Av admin | 8. september 2018 | 0 kommentarer

PASIENTSKADE Borgarting lagmannsretts dom av 30.08.18 Saken gjaldt en kvinne 26 år som under behandling av ryggsmerter i 1999 fikk…

Spørsmål om erstatningsansvar for feilmedisinering og feildiagnostikk i psykiatrien

Av admin | 8. september 2018 | 0 kommentarer

Borgarting lagmannsretts dom av 27.06.18 – saken gjaldt en kvinne, 44 år gammel som 1. gang ble innlagt TSS, DPS…

Vaksinesak – spørsmål om erstatningsansvar

Av admin | 8. september 2018 | 0 kommentarer

Lagmannsrettens dom av 21.06.18 – Nyfødt gutt som kun to dager gammel fikk vaksine for hepatitt B og trippelvaksine. Dagen…

Spørsmål om erstatningsansvar etter rimelighetsregelen – særlig stor eller uventet skade, pskl § 2 tredje ledd.

Av admin | 8. september 2018 | 0 kommentarer

Gallesteinsanfall Borgarting lagmannsretts dom av 18.05.18 – Saken gjaldt en kvinne, som 37 år gammel fikk et akutt gallesteinsanfall, og…