Spesialister i erstatningrett

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader.

Blandt landets fremste

Advokatfirmaet Roander & Co er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse innen personskadeerstatning. Vi har jobbet med personskader i over 30 år Vi bistår kun den skadelidte i så vel ansvars- som utmålingssaker.

Noen aktuelle saker

Er du rammet av NAV skandalen?

Av admin | 30. oktober 2019 | 0 kommentarer

I den senere tid har mediene omtalt flere saker hvor NAV har feiltolket EØS regelverket, og på uriktig grunnlag inndratt…

Fødselsskade – medhold i Vestfold tingrett – dom av 08.07.19

Av Janne Larsen | 16. august 2019

Under fødsel ble barnet påført en nerveskade i høyre skulder (plexusskade). Spørsmål for retten var om skaden kunne ha vært…

Fall fra hest – alvorlige bruddskader – Gjensidige aksepterer ansvar

Av Espen Seberg | 20. juni 2019

Tyve år gammel kvinne deltok i et feltritt sommeren 2014 på en hest som tilhørte et ridesenter. Under rittet «bukket»…

Sak for tingretten – mislykket slankeoperasjon

Av Espen Seberg | 20. juni 2019

Kvinne i tyveårene gjennomførte slankeoperasjon på norsk sykehus i 2013, på sviktende indikasjon. Hennes BMI var for lav og hun…

Dom i tingretten – erstatning for mislykket underlivsoperasjon

Av Espen Seberg | 20. juni 2019 | 0 kommentarer

Mann i tyveårene gjennomgikk en stor underlivsoperasjon på norsk sykehus i 1995. Han fikk etterhvert invalidiserende smerter i lysken og…

Komplekst regionalt smertesyndrom etter feilbehandling av bruddskade kne

Av admin | 19. mars 2019

En kvinne i 30-årene har etter søksmål mot Staten ved Pasientskadenemnda endelig fått medhold i at hun ble påført nerveskade…

Saksbehandlingsfeil hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Av admin | 19. mars 2019 | 0 kommentarer

En mann i 60-årene søkte NPE om erstatning for feilmedisinering. Han hadde stått på medikamentet mot revmatisme i mange år…

Ny rekorderstatning i fødselsskadesak – 14 mill.

Av admin | 13. februar 2019 | 0 kommentarer

Etter mange års kamp mot pasientskadeordningen har en multifunksjonshemmet gutt med alvorlig CP vunnet frem og blitt tilkjent en rekorderstatning…

Baker ventet over 10 år på yrkesskadeerstatning

Av Thomas Roander | 12. februar 2019

En baker utviklet etter mange år i yrket en alvorlig melastma. 100 % uføretrygdet. Godkjent som yrkessykdom i Nav. Varig…

Pasientskade etter bruddbehandling – 6 års kamp ga til slutt rett til erstatning

Av admin | 4. november 2018 | 0 kommentarer

En Oslo-kvinne meldte krav om erstatning til NPE i 2012 med anførsel om feil ved operasjon av brudd i kneet…