Spesialister i erstatningrett

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader.

Blandt landets fremste

Advokatfirmaet Roander & Co er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse innen personskadeerstatning. Vi har jobbet med personskader i over 30 år Vi bistår kun den skadelidte i så vel ansvars- som utmålingssaker.

Noen aktuelle saker

Spørsmål om erstatningsansvar etter legepåført medikamentavhengighet

Av admin | 8. september 2018 | 0 kommentarer

Borgarting lagmannsretts dom av 30.08.18 saken gjaldt en kvinne 26 år som under behandling av ryggsmerter i 1999 fikk medikamentet…

Spørsmål om erstatningsansvar for feilmedisinering og feildiagnostikk i psykiatrien

Av admin | 8. september 2018 | 0 kommentarer

Borgarting lagmannsretts dom av 27.06.18 – saken gjaldt en kvinne, 44 år gammel som 1. gang ble innlagt TSS, DPS…

Vaksinesak – spørsmål om erstatningsansvar

Av admin | 8. september 2018 | 0 kommentarer

Lagmannsrettens dom av 21.06.18 – Nyfødt gutt som kun to dager gammel fikk vaksine for hepatitt B og trippelvaksine. Dagen…

Spørsmål om erstatningsansvar etter rimelighetsregelen – særlig stor eller uventet skade, pskl § 2 tredje ledd.

Av admin | 8. september 2018 | 0 kommentarer

Gallesteinsanfall Borgarting lagmannsretts dom av 18.05.18 – Saken gjaldt en kvinne, som 37 år gammel fikk et akutt gallesteinsanfall, og…

Spørsmål om erstatningsansvar etter rimelighetsregelen – særlig stor eller uventet skade, pskl § 2 tredje ledd. Refluksøsofagitt

Av admin | 8. september 2018 | 0 kommentarer

Borgarting lagmannsretts dom av 27.04.18 – – Saken gjaldt en mann, som i en alder av 26 år gjennomgikk inngrep…

Dødsfall på grunn av feilbehandling

Av Thomas Roander | 21. august 2018

En mann ble operert for infeksjon i armen i utlandet. Rett før og etter operasjonen fikk han blodproppforebyggende behandling pga.…

Vant over Pasientskadenemnda i tingretten!

Av Thomas Roander | 21. august 2018

Kvinne med struma og høyt stoffskifte anla sak mot Staten v/Pasientskadenemnda for feilbehandling etter operativ behandling. Etter operasjonen fikk hun…

DOM FRA HEDMARKEN TINGRETT INNEN PASIENTSKADE

Av Thomas Roander | 30. januar 2018

Snorkeoperasjon ga rett til erstatning – pasientskade – informasjonssvikt Mann 64 år gjennomgikk i 2006-2007 operative inngrep mot snorking. Eurosleep/Stensby…

FERSK DOM FRA GLÅMDALEN TINGRETT 29.01.18

Av Janne Larsen | 30. januar 2018

Legepåført misbruk av benzodiazepiner førte til avhengighet som ble opprettholdt av leger gjennom 20 år. Retten ga mannen fullt medhold.…

REKORDHØY ERSTATNING – ETTER GJENTATT FEILBEHANDLING 

Av admin | 24. januar 2018

REKORDHØY ERSTATNING – ETTER GJENTATT FEILBEHANDLING – og flere års kamp mot Norsk Pasientskadeerstatning. En småbarnsfar, som aldri tidligere hadde…