Spesialister i erstatningrett

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader.

Blandt landets fremste

Advokatfirmaet Roander & Co er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse innen personskadeerstatning. Vi har jobbet med personskader i over 30 år Vi bistår kun den skadelidte i så vel ansvars- som utmålingssaker.

Noen aktuelle saker

Det nytter å kjempe i pasientskadesaker!

Av admin | 23. september 2020 | 0 kommentarer

Advokatfirmaet Roander & Co har de siste 20 årene oppnådd forlik/dom til fordel for våre klienter i langt mer enn…

Er du rammet av Navskandalen?

Av admin | 23. september 2020 | 0 kommentarer

I den senere tid har mediene omtalt flere saker hvor NAV har feiltolket EØS regelverket, og på uriktig grunnlag inndratt…

Feiloperasjoner ved Sykehuset Sørlandet – Flekkefjord og Kristiansand sykehus

Av admin | 23. september 2020 | 0 kommentarer

Vi bistår flere pasienter med ortopediske problemstillinger som har kommet til skade ved sykehusene i Flekkefjord og Kristiansand. Sakene er…

Bivirkninger av medisiner mot Parkinsonssykdom

Av Lars Kjønniksen | 16. juli 2020

Vårt firma har den senere tid fått en rekke saker som omhandler impulskontrollforstyrrelser etter medisiner mot Parkinsons sykdom. Det er…

Flere tilfeller av feilbehandling ved Sørlandet sykehus, HF

Av Thomas Roander | 16. juli 2020

Mange har sikkert fått med seg NRK sin tidligere omtale av  saken hvor en rekke pasienter har blitt påført til…

Staten ved Pasientskadesaken gir seg igjen.

Av Thomas Roander | 5. juni 2020

Feildiagnostisering og feilbehandling av nevrologisk sykdom. En mann fikk stillet diagnosen MS (multippel sklerose) og ble behandlet med medikamentet Extavia.…

Staten v/Pasientskadenemnda gir seg før hovedforhandling:

Av admin | 5. juni 2020

CRPS – smertesyndrom etter armbrudd. Kvinne utviklet invalidiserende CRPS etter et armbrudd. Hun kontaktet sykehuset gjentatte ganger i dagene etter…

Gjenåpning av pasientskadesak for tingretten – inkontinens

Av admin | 11. desember 2019

En kvinne fikk etter fødsel omfattende inkontinensplager. Plagene ble forsinket diagnostisert og behandlet, med det resultat at plagene ble varige.…

PTSD etter behandlingsskade

Av admin | 11. desember 2019 | 0 kommentarer

En ung mann ble innlagt på sykehus for operativ behandling. Under operasjonen oppstod komplikasjoner med bl.a. sterkt blodtrykksfall. Situasjonen var…

Er du rammet av NAV skandalen?

Av admin | 30. oktober 2019 | 0 kommentarer

I den senere tid har mediene omtalt flere saker hvor NAV har feiltolket EØS regelverket, og på uriktig grunnlag inndratt…