Spesialister i erstatningrett

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader.

Blandt landets fremste

Advokatfirmaet Roander & Co er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse innen personskadeerstatning. Vi har jobbet med personskader i over 30 år Vi bistår kun den skadelidte i så vel ansvars- som utmålingssaker.

Noen aktuelle saker

Dom i Eidsivating lagmannsrett – bistandsadvokat – tilkjent kr 150.000 i oppreisning

Av Espen Seberg | 9. juli 2022

En ti år gammel jente ble overkjørt av en buss i et fotgjengerfelt i Strømmen i mai 2020 og påført meget…

Forlik i Oslo tingrett – Pasientskadenemnda erkjente ansvar for svikt under operasjon for TOS

Av Espen Seberg | 9. juli 2022

Saksøker, en kvinne i 20-årene, krevde erstatning av Pasientskadenemnda på grunn av påført skade etter operasjon av thoracic outlet syndrom (TOS)…

Forlik i Follo og Nordre Østfold tingrett – tilkjent erstatning for fremtidig inntektstap og pensjonstap med kr 1.4 millioner

Av Espen Seberg | 8. juli 2022

Saksøker, en utdannet kokk i 40-årene, krevde erstatning av Pasientskadenemnda etter en mislykket kneoperasjon foretatt ved Vestre Viken i mai 2016,…

Seier i Oslo tingrett – tilkjent ytterligere erstatning for fremtidig inntektstap med kr 2.5 millioner

Av Espen Seberg | 8. juli 2022

Saksøker, en IT-utdannet mann i 40-årene, krevde erstatning av Pasientskadenemnda på bakgrunn av mislykket underlivsoperasjon på Oslo universitetssykehus i februar 2010. Skaden…

Vaksinesak – erstatningsutmåling – forlik

Av Lars Kjønniksen | 8. juli 2022

Saken gjaldt en kvinne som fikk vaksine mot svineinfluensa (Pandemrix) da hun var 17 år gammel. Hun utviklet narkolepsi (søvnsykdom)…

Utenrettslig forlik

Av Lars Kjønniksen | 8. juli 2022

NPE hadde erkjent ansvar for forsinket diagnostikk av prostatakreft hos en mann i 50-årene. Som følge av forsinkelsen måtte han…

Hjerneskade – spørsmål om årsakssammenheng

Av admin | 13. februar 2022 | 0 kommentarer

Saken gjaldt en kvinne tidlig i 50 årene som ble innlagt på sykehus med symptomer på natriummangel. Sykehuset startet behandling…

Bivirkninger av vaksine

Av admin | 13. februar 2022 | 0 kommentarer

Saken gjaldt en kvinne i 40 årene som krevde erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE)  i det hun utviklet narkolepsi etter…

Forlik med Staten v/pasientskadenemnda – tilleggserstatning på kr 5,1 mill

Av Thomas Roander | 5. desember 2021

Godt voksen mann, selvstendig næringsdrivende/enkeltmannsfirma. NPE erkjente erstatningsansvar for infeksjon etter hofteprotese, men mente at behandlingsskaden ikke var av varig…

Nytt forlik med Staten v/pasientskadenemnda – tilleggserstatning på kr 2,2 mill.

Av Thomas Roander | 5. desember 2021

En kvinne i 40 årene fikk komplikasjoner etter operasjon for hemoroider. Norsk Pasientskadeerstatning erkjente erstatningsansvar, men tilkjente kun kr 267.000,-…