Spesialister i erstatningrett

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader.

Blandt landets fremste

Advokatfirmaet Roander & Co er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse innen personskadeerstatning. Vi har jobbet med personskader i over 30 år Vi bistår kun den skadelidte i så vel ansvars- som utmålingssaker.

Noen aktuelle saker

Hjerneskade – spørsmål om årsakssammenheng

Av admin | 13. februar 2022 | 0 kommentarer

Saken gjaldt en kvinne tidlig i 50 årene som ble innlagt på sykehus med symptomer på natriummangel. Sykehuset startet behandling…

Bivirkninger av vaksine

Av admin | 13. februar 2022 | 0 kommentarer

Saken gjaldt en kvinne i 40 årene som krevde erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE)  i det hun utviklet narkolepsi etter…

Forlik med Staten v/pasientskadenemnda – tilleggserstatning på kr 5,1 mill

Av Thomas Roander | 5. desember 2021

Godt voksen mann, selvstendig næringsdrivende/enkeltmannsfirma. NPE erkjente erstatningsansvar for infeksjon etter hofteprotese, men mente at behandlingsskaden ikke var av varig…

Nytt forlik med Staten v/pasientskadenemnda – tilleggserstatning på kr 2,2 mill.

Av Thomas Roander | 5. desember 2021

En kvinne i 40 årene fikk komplikasjoner etter operasjon for hemoroider. Norsk Pasientskadeerstatning erkjente erstatningsansvar, men tilkjente kun kr 267.000,-…

Fjerning av livmor uten informert samtykke – pasientskade

Av Janne Larsen | 5. desember 2021

En kvinne på 39 år kontaktet fastlegen pga. smerter i buken på v. side, noe hun selv antok skyldtes nyrestein. Hun…

Kampen for Sofia

Av Thomas Roander | 25. august 2021 | 0 kommentarer

Klokken 04.10 slår sykepleierne alarm. Irene hyperventilerer i panikk da Sofia forløses i all hast.  Etter fødselen tror foreldrene at…

Vaksinesak – sterkt skadet barn vant frem mot staten

Av Thomas Roander | 18. mars 2021 | 0 kommentarer

Foreldrene  meldte krav om erstatning for vaksineskade etter at deres sønn  fikk nevrologiske symptomer kort tid etter at han fikk…

Bistandsadvokat

Av Thomas Roander | 9. mars 2021 | 0 kommentarer

Erstatning etter alvorlig voldsutøvelse: Uføretrygdet mann i 50-årene utsatt for grov vold av flere gjerningsmenn. Livstruende, indre skader. Koma i…

Trafikkskadesak

Av Thomas Roander | 9. mars 2021

Erstatning etter MC-ulykke Mann, ca 60 år, veltet på MC og pådro seg bruddskader i det ene beinet. Operert. Postoperative…

Bistandsadvokat

Av Thomas Roander | 9. mars 2021

Bistandsadvokat for psykisk utviklingshemmet mann i sak mot kommune: Psykisk utviklingshemmet mann bosatt i kommunal bolig med døgnkontinuerlig tilsyn fra…