Spesialister i erstatningrett

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader.

Blandt landets fremste

Advokatfirmaet Roander & Co er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse innen personskadeerstatning. Vi har jobbet med personskader i over 30 år Vi bistår kun den skadelidte i så vel ansvars- som utmålingssaker.

Noen aktuelle saker

Gjenåpning av pasientskadesak for tingretten – inkontinens

Av admin | 11. desember 2019

En kvinne fikk etter fødsel omfattende inkontinensplager. Plagene ble forsinket diagnostisert og behandlet, med det resultat at plagene ble varige.…

PTSD etter behandlingsskade

Av admin | 11. desember 2019 | 0 kommentarer

En ung mann ble innlagt på sykehus for operativ behandling. Under operasjonen oppstod komplikasjoner med bl.a. sterkt blodtrykksfall. Situasjonen var…

Er du rammet av NAV skandalen?

Av admin | 30. oktober 2019 | 0 kommentarer

I den senere tid har mediene omtalt flere saker hvor NAV har feiltolket EØS regelverket, og på uriktig grunnlag inndratt…

Fødselsskade – medhold i Vestfold tingrett – dom av 08.07.19

Av Janne Larsen | 16. august 2019

Under fødsel ble barnet påført en nerveskade i høyre skulder (plexusskade). Spørsmål for retten var om skaden kunne ha vært…

Fall fra hest – alvorlige bruddskader – Gjensidige aksepterer ansvar

Av Espen Seberg | 20. juni 2019

Tyve år gammel kvinne deltok i et feltritt sommeren 2014 på en hest som tilhørte et ridesenter. Under rittet «bukket»…

Sak for tingretten – mislykket slankeoperasjon

Av Espen Seberg | 20. juni 2019

Kvinne i tyveårene gjennomførte slankeoperasjon på norsk sykehus i 2013, på sviktende indikasjon. Hennes BMI var for lav og hun…

Dom i tingretten – erstatning for mislykket underlivsoperasjon

Av Espen Seberg | 20. juni 2019 | 0 kommentarer

Mann i tyveårene gjennomgikk en stor underlivsoperasjon på norsk sykehus i 1995. Han fikk etterhvert invalidiserende smerter i lysken og…

Komplekst regionalt smertesyndrom etter feilbehandling av bruddskade kne

Av admin | 19. mars 2019

En kvinne i 30-årene har etter søksmål mot Staten ved Pasientskadenemnda endelig fått medhold i at hun ble påført nerveskade…

Saksbehandlingsfeil hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Av admin | 19. mars 2019 | 0 kommentarer

En mann i 60-årene søkte NPE om erstatning for feilmedisinering. Han hadde stått på medikamentet mot revmatisme i mange år…

Ny rekorderstatning i fødselsskadesak – 14 mill.

Av admin | 13. februar 2019 | 0 kommentarer

Etter mange års kamp mot pasientskadeordningen har en multifunksjonshemmet gutt med alvorlig CP vunnet frem og blitt tilkjent en rekorderstatning…