Advokatfirmaet Roander & Co

Din spesialist i erstatningsrett

 

Siste nytt

 • 02/11/2023 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Sykepleier påførte mann tredjegrads forbrenning

  Under innleggelse på sykehus i mai 2023 hadde en mann frostanfall. Sykepleier la til en varmeflaske med vann kokt på vannkoker og flasken var kun lagt i et tynt putevar. Det tok 8 dager før han ble tilsett av lege. Mannen ble påført alvorlig tredjegrads forbrenning og måtte hudtransplanteres og gjennomgå plastisk kirurgi. Han har fått omfattende, varige hudskader på overkroppen og albuen. Han har også fått varige arr på donorstedet på låret, som fortsatt ikke gror.

  Les mer
 • 20/09/2023 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Alvorlige komplikasjoner etter fjerning av skjoldbruskkjertel. Pasienten vant saken

  Saken gjaldt en kvinne på 50 år som over tid var plaget av høyt stoffskifte. Hun fikk derfor operativt fjernet skjoldbruskkjertelen på sykehus i april 2019. Etter operasjonen fikk pasienten alvorlige bivirkninger, herunder opphevet hormonproduksjon som medførte kramper og  kronisk hodepine. Pasienten måtte over på livsvarig medisinering og hun ble sosialt isolert. Pasienten sendte deretter inn skademelding til NPE, med krav om erstatning.

  Les mer

Over 30 års erfaring i bransjen

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader. Vi er spesialisert på personskadeerstatning, og har mer enn 30 års erfaring med denne sakstypen.

Advokatfirmaet hjelper klienter over hele landet. Vi bistår kun den skadelidte, og vi legger vekt på personlig og tett oppfølging av sakene.

Våre advokater Gratis vurdering av din sak

Det nytter å kjempe i pasientskadesaker!

Se våre saker Kontakt oss

Advokatfirmaet Roander & Co har de siste 20 årene oppnådd forlik eller dom til fordel for våre klienter i omkring halvparten av alle sakene det har vært tatt ut søksmål for domstolene.

Dette sier mye om hvor store mørketall og hvor mange pasienter som uriktig får avslag på sine erstatningskrav, eller ikke får den erstatningen de har krav på. Vi tror mye av grunnen til våre gode resultater er vår erfaring med pasientskadesaker samt vårt kjennskap til de medisinske fagmiljøene.

Har du blitt påført trafikkskade, yrkesskade eller pasientskade?

Da kan du ha rett til gratis advokatbistand. Forsikringsselskapene dekker som hovedregel «rimelige og nødvendige» utgifter til juridisk bistand når du er påført en personskade. I pasientskadesaker har du krav på å få dekket advokatutgifter dersom Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har erkjent erstatningsansvar. Det er ikke alltid at NPE og forsikringsselskapene informerer om denne rettigheten. Ta kontakt med oss, så vil vi alltid forsøke å avklare dette tidlig i prosessen, slik at det ikke oppstår uventede utgifter.

Vi erfarer regelmessig at våre klienter oppnår høyere erstatning etter at vi har kommet inn i saken. Utredning av personskadesaker kan være komplisert. Erstatningsberegning krever både kompetanse og erfaring. Du vil altså ikke bli belastet for advokatutgifter dersom du velger å få bistand fra oss i trafikk- og yrkesskadesaker eller i forbindelse med erstatningsberegningen i pasientskadesaker. 

Visste du at …

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) dekker utgifter til advokat når du har krav på erstatning.

Dersom NPE har skrevet en foreløpig vurdering hvor du har krav på erstatning, har du også krav på dekning av advokatutgifter i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Vårt firma kan bistå deg gratis når NPE skal foreta erstatningsberegningen. Vi kan med stor sikkerhet si at det er nødvendig med juridisk kompetanse i forbindelse med erstatningsberegningen, og vi erfarer svært ofte at pasientene oppnår høyere erstatning etter at vi har kommet inn i saken. Utmåling av erstatning er komplisert og krever både kompetanse og erfaring, hvilket også er grunnen til at NPE dekker vårt arbeid når erstatningen skal utmåles. Du vil altså ikke bli belastet for advokatutgifter om du velger å få bistand fra oss i forbindelse med erstatningsberegningen.