Advokatfirmaet Roander & Co

Din spesialist i erstatningsrett

 

Siste nytt

 • 16/03/2023 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Fra 0,- til 3 millioner kroner i yrkesskadeerstatning

  Håndverker i 30 årene. Falt fra stilas, ca 1,5 m over bakken. Slo hodet og pådro seg et brudd i øyenhulen. Etter dette plager med nedsatt konsentrasjonsevne, tinnitus, hodesmerter – forenlig med post commotio syndrom (skader etter hjernerystelse).

  Les mer
 • 04/03/2023 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Ny rekord! 21 millioner i erstatning for barneskadesak

  Saken omhandler en 9 måneder gammel jente som ble alvorlig skadet på sykehus på grunn av forsinket behandling av hjernehinnebetennelse.Svikten førte til hjerneskade med lammelser, spastisitet og epilepsi. 

  Les mer

Over 30 års erfaring i bransjen

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader. Vi er spesialisert på personskadeerstatning, og har mer enn 30 års erfaring med denne sakstypen.

Advokatfirmaet hjelper klienter over hele landet. Vi bistår kun den skadelidte, og vi legger vekt på personlig og tett oppfølging av sakene.

Våre advokater Gratis vurdering av din sak

Det nytter å kjempe i pasientskadesaker!

Se våre saker Kontakt oss

Advokatfirmaet Roander & Co har de siste 20 årene oppnådd forlik eller dom til fordel for våre klienter i omkring halvparten av alle sakene det har vært tatt ut søksmål for domstolene.

Dette sier mye om hvor store mørketall og hvor mange pasienter som uriktig får avslag på sine erstatningskrav, eller ikke får den erstatningen de har krav på. Vi tror mye av grunnen til våre gode resultater er vår erfaring med pasientskadesaker samt vårt kjennskap til de medisinske fagmiljøene.

Har du blitt påført trafikkskade, yrkesskade eller pasientskade?

Da kan du ha rett til gratis advokatbistand. Forsikringsselskapene dekker som hovedregel «rimelige og nødvendige» utgifter til juridisk bistand når du er påført en personskade. I pasientskadesaker har du krav på å få dekket advokatutgifter dersom Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har erkjent erstatningsansvar. Det er ikke alltid at NPE og forsikringsselskapene informerer om denne rettigheten. Ta kontakt med oss, så vil vi alltid forsøke å avklare dette tidlig i prosessen, slik at det ikke oppstår uventede utgifter.

Vi erfarer regelmessig at våre klienter oppnår høyere erstatning etter at vi har kommet inn i saken. Utredning av personskadesaker kan være komplisert. Erstatningsberegning krever både kompetanse og erfaring. Du vil altså ikke bli belastet for advokatutgifter dersom du velger å få bistand fra oss i trafikk- og yrkesskadesaker eller i forbindelse med erstatningsberegningen i pasientskadesaker. 

Visste du at …

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) dekker utgifter til advokat når du har krav på erstatning.

Dersom NPE har skrevet en foreløpig vurdering hvor du har krav på erstatning, har du også krav på dekning av advokatutgifter i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Vårt firma kan bistå deg gratis når NPE skal foreta erstatningsberegningen. Vi kan med stor sikkerhet si at det er nødvendig med juridisk kompetanse i forbindelse med erstatningsberegningen, og vi erfarer svært ofte at pasientene oppnår høyere erstatning etter at vi har kommet inn i saken. Utmåling av erstatning er komplisert og krever både kompetanse og erfaring, hvilket også er grunnen til at NPE dekker vårt arbeid når erstatningen skal utmåles. Du vil altså ikke bli belastet for advokatutgifter om du velger å få bistand fra oss i forbindelse med erstatningsberegningen.