Har vunnet 7 rettsaker på rad mot Staten v/Pasientskadenemnda.

Har ført 7 pasientskadesaker for domstolene og vunnet alle

– noen ved dom og noen ved rettsforlik/utenrettslig forlik rett før hovedforhandling.
5 av sakene gjaldt erstatningsutmåling etter alvorlige fødselsskader, mens 2 av sakene gjaldt ansvarsgrunnlaget for voksne skadelidte.

Med bakgrunn i dette er det god grunn til å stille spørsmål ved kvaliteten på saksbehandlingen og saksutredningen i NPE og i Pasientskadenemnda. Trolig er det store mørketall, og man må kunne utlede av dette at svært mange pasienter har fått avslag på uriktig grunnlag eller fått for lite i erstatning.

Ta gjerne kontakt på telefon 22 70 89 89 for en uforpliktende samtale, dersom du ønsker å diskutere saken din med oss.