Vaksinesak – sterkt skadet barn vant frem mot staten

Advokat, partner Janne Larsen
Advokat, partner
Janne Larsen

Gutt får erstatning for hjerneskade etter vaksinasjon (trippelvaksine under det anbefalte barnevaksineprogrammet)

Foreldrene  meldte krav om erstatning for vaksineskade etter at deres sønn  fikk nevrologiske symptomer kort tid etter at han fikk 2. dose av trippelvaksinen ved fem måneders alder.

Han fikk senere diagnostisert CP og er 100 % medisinsk invalid.

Han er i dag 14 år og en intelligent gutt uten kognitive skader, men sitter i rullestol og er affisert i armer og ben.

Både Norsk pasientskadeerstatning og klageinstansen Pasientskadenemnda avslo saken, og det ble tatt ut stevning til tingretten.

Staten hevdet at skaden skyldtes en genetisk sykdom som forelå før han ble vaksinert, evt. at skaden ville ha skjedd uten vaksinen, men ble ikke hørt med det.

Tingretten slo i dom av 19.03.19 fast at selv om en slik skade etter vaksine var ekstremt sjeldent, var det praktisk mulig at vaksinen var årsak til hans skade, og da staten ikke hadde sannsynliggjort annen mer sannsynlig årsak fikk gutten medhold.  Dommen er svært grundig.

Staten anket dommen inn for Borgarting lagmannsrett, men trakk anken to virkedager før den skulle behandles, hvilket innebærer at tingrettens dom er rettskraftig.

Et utallige medisinsk sakkyndige har vurdert saken, herunder to rettsoppnevnte pediatere fra Danmark som mente at vaksinen var årsak til skaden.

Saken ble meldt i 2011, og nå 10 år senere vil barnet endelig få erstatning.

Janne Larsen
Advokat/partner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *