Staten v/Pasientskadenemnda gir seg før hovedforhandling:

Thomas Roander Advokat, partner og daglig leder
Thomas Roander
Advokat, partner og daglig leder

CRPS – smertesyndrom etter armbrudd.

Kvinne utviklet invalidiserende CRPS etter et armbrudd. Hun kontaktet sykehuset gjentatte ganger i dagene etter reposisjonen pga. uutholdelige smerter, hevelse og trang gips. Hun ble undersøkt av en uerfaren lege, og fikk hver gang beskjed om at alt var normalt og at smertene ville avta. Smertene vedvarte. Etter hvert fikk hun fjernet gipsen og hun fikk stillet CRPS-diagnosen.  Norsk pasientskadeerstatning forelå saken for sin rådgivende ortoped, og la deretter til grunn at behandlingen ved sykehuset var i tråd med god medisinsk praksis. Kravet ble avslått, men påklaget til Pasientskadenemnda/Helseklage. Saken ble deretter forelagt for nemndas sakkyndige ortoped, som heller ikke fant noe å utsette på behandlingen. Nemnda avslo kravet.

Advokatfirmaet tok ut søksmål for lokal tingrett og begjærte rettsoppnevnt sakkyndig spesialist i ortopedi med erfaring og kompetanse på CRPS. Den rettsoppnevnte sakkyndige var klar i sine konklusjoner. Behandlingen var mangelfull på flere punkter, bl.a. gipsbehandlingen, journalføringen, postoperative undersøkelser mv. Sakkyndig vurderte den skaderelaterte medisinske invaliditetsgraden til 55 %. Hele skaden ble vurdert som behandlingsrelatert. Staten v/Pasientskadenemnda erkjente etter dette fullt erstatningsansvar og hovedforhandlingen utgikk. (vår sak 2277, advokat Roander).