Staten erkjenner erstatningsansvar i CRPS-saker (smertesyndrom) etter bruddskader/ortopedi. sak 1

Thomas Roander Advokat, partner og daglig leder
Thomas Roander
Advokat, partner og daglig leder

Kvinne, brakk armen. Gipset på sykehus. Utviklet deretter sterke smerter og tok derfor flere ganger kontakt med sykehuset. Først etter flere uker med sterke smerter fjernet sykehuset gipsen. Da var skaden allerede skjedd. Diagnosen CRPS ble stillet. Senere gjennomgang av sykehusjournalen viste at denne var mangelfull. Flere pasientkontakter var dels mangelfullt dels ikke journalført.  NPE og PSN la likevel journalen til grunn og så bort fra pasientens redegjørelse. Erstatningskravet ble avslått med begrunnelse at behandlingen var i tråd med god medisinsk praksis.  Advokatfirmaet tok deretter ut stevning for tingretten og fikk oppnevnt ny medisinsk sakkyndig. Den sakkyndige påviste mangler ved journalen og tilla saksøkers redegjørelse stor vekt. Sakkyndig vurderte at behandlingen, herunder journalføringen ikke var i tråd med god medisinsk praksis, og at dette var årsaken til utviklingen av CRPS. Spesialisterklæringen ble akseptert av PSN, som erkjente ansvar før hovedforhandling og dekket alle sakens kostnader for tingretten. Vår sak 2277, advokat Thomas Roander.