Staten erkjenner erstatningsansvar i CRPS-saker (smertesyndrom) etter bruddskader/ortopedi. sak 3

Thomas Roander Advokat, partner og daglig leder
Thomas Roander
Advokat, partner og daglig leder

Kvinne, brakk håndleddet og ble deretter operert og gipset på sykehuset. Sterke smerter under gipsingen. Oppsøkte sykehuset flere ganger pga. smerter. Journalføringen er mangelfull og uriktig. Iflg. journal fremgår bl.a. at gispen skal ha blitt skiftet på sykehuset. Dette medførte ikke riktighet. NPEs rådgivende ortoped la ukritisk til grunn at operasjonen og den postoperative oppfølgingen var adekvat, og NPE avslo deretter kvinnens krav om erstatning. Saken ble påklaget til Pasientskadenemnda, som var enige i våre anførsler. Nemnda la deretter til grunn at journalføringen var mangelfull og at kvinnens saksfremstilling var mer troverdig enn journalen. Omgjøring og fullt medhold. Vår sak 1799, advokat Thomas Roander