Staten erkjenner erstatningsansvar i CRPS-saker (smertesyndrom) etter bruddskader/ortopedi. sak 2

Thomas Roander Advokat, partner og daglig lederAdvokat, partner og daglig leder
Thomas Roander Advokat, partner og daglig lederAdvokat, partner og daglig leder

Ung kvinne med smerter i foten etter en håndballskade. Etter noen år uten bedring med konservativt opplegg  ble hun operert. Operasjonsindikasjonen var relativ og operasjonen ble utført i tråd med god medisinsk praksis. Likevel ble hun påført en nerveskade under inngrepet og fikk postoperativ sterke smerter. Hun fikk stillet diagnosen CRPS. NPE og PSN avslo erstatningskravet. Advokatfirmaet tok ut søksmål og fikk rettsoppnevnt ny medisinsk sakkyndig. Sakkyndig vurderte skaderelatert medisinsk invaliditetsgrad til 30 %. Saksøker var hardt rammet av skaden – både fysisk, psykisk og økonomisk. Hun hadde falt ut av arbeid og gikk mot uføretrygd. Søksmålet for tingretten var begrenset til § 2 tredje ledd (særlig stor og uventet skade). Etter at rettsoppnevnt sakkyndig vurderte saken, erkjente staten erstatningsansvar og saken ble utenrettslig forlikt. Staten dekket sakens omkostninger i sin helhet. Vår sak 2367 – advokat Thomas Roander