Sjenerende øresus (tinitus)

Mann (48) – øreoperert for otosklerose (forbening i mellomøre). Etter operasjon fikk han sjenerende øresus (tinitus), nedsatt hørsel og svimmelhelt. Avslag i Norsk Pasientskadeerstatning/Pasientskadenemnda. Påstevnet til tingretten som ga pasienten medhold. Det forelå informasjonssvikt for inngrepet og skaden måtte dessuten anses som uakseptabel i forhold til risikoen slik at det forelå fullt erstatningsansvar for skadene. Erstatning utbetalt med ca. kr. 800.000,-.