Seier etter avslag i NPE og Pasientskadenemda

 

PASIENTSKADE

Advokat/partner Lars Kjønniksen

En yrkesaktiv mann i 60 årene fikk avslag i NPE og Pasientskadenemnda for smerter og svekket funksjon etter innsetting av kneprotese. NPE og Nemnda la til grunn at det forelå en skade, men at denne ikke skyldtes feil ved operasjonen eller informasjonen i forkant av operasjonen, samt at det var behov for å sette inn kneprotese. Vi tok ut søksmål med påstand om krav på erstatning som følge av manglende indikasjon for operasjonen, samt manglende informasjon om risikofaktorer ved inngrepet og alternativer til operativ behandling.

I rettskraftig dom fra Gjøvik tingrett den 22.03.18 ble pasienten tilkjent rett til erstatning. Tingretten konkluderte med at pasienten ble forespeilet operasjon som eneste mulighet, uten at andre behandlingstiltak ble drøftet. Dette til tross for moderate slitasjeforandringer i kneet, og god bevegelighet.

Videre la retten til grunn at det ikke ble gitt tilstrekkelig og konkret informasjon om risikoen for forverring eller manglende bedring. Retten kom til at pasienten mest sannsynlig ikke ville latt seg operere dersom han hadde fått tilstrekkelig informasjon om risikoen, og alternativer til innsetting av kneprotese.  Det gikk lang tid mellom operasjonsvurderingen, og selve operasjonen. Operasjonen ble utført ved et annet sykehus enn sykehuset som anså operasjon som eneste mulighet, uten at den nye operatøren gjorde en ny vurdering av indikasjonsstillingen eller informerte om den betydelige risiko som foreligger manglende bedring eller økte smerter etter innsetting av kneprotese.

Advokat Lars Kjønniksen

 

Les mer om NPE her