Rosenborg-saken

Rosenborg-saken ved NTNU i Trondheim hvor flere studenter på 1970- og 80-tallet ble eksponert for kreftfremkallende stoffer under studieforsøk på laboratoriet. Staten aksepterte ansvar og årsakssammenheng. Erstatningsforhandlinger med forlik i 2 saker om samlet erstatning til tidligere studenter på hhv. 13 mill. og ca. kr. 6,5 mill. (27007)