Rekordøkning etter klagebehandling av pasientskadesak

Kvinne fikk medhold for forsinket diagnostisering og behandling av hjerneinfarkt. Behandlingsskaden førte til nedsatt fysisk funksjon, konsentrasjonsevne og hukommelse. I tillegg økt trettbarhet/utholdenhet. Pasienten ble tilkjent erstatning med kr 100.000,- Advokatfirmaet påklaget utmålingsvedtaket til Pasientskadenemnda. Etter lang behandlingstid, ble saken returnert tilbake til NPE fordi NPE ikke hadde tatt stilling til alle anførslene i klagen. Etter en ny gjennomgang fra NPE, og etter forhandlinger, ble erstatningen fastsatt til kr 3.170.000,- Økningen etter klagebehandlingen var på over 3 millioner. Vår sak 1101, advokat Thomas Roander